Ver-beeld

 

               De leerkracht 'te kijk' zetten

 

De liefde voor het vak kan meegedeeld worden aan de hand van beelden. Natuurlijk zijn er al tal van beelden over de leerkracht. Maar vaak zijn die beelden illustraties van bepaalde methoden of competenties die van een goede leerkracht verwacht worden. De hier gepresenteerde beelden zijn geen illustraties in deze betekenis. Er vanuit gaande dat de liefde voor het vak zich toont in concrete verhoudingen, hebben deze beelden de bedoeling onze ogen te openen voor verhoudingen: de wijze waarop een leerkracht aanwezig is bij zijn of haar leerlingen, bij de leerstof en ook bij zichzelf. En dat kan gaan om heel gewone en zelfs banale situaties, gebaren, handelingen en gebeurtenissen. Het is in die betekenis dat deze beelden de leerkracht ‘te kijk’ zetten; liefde voor het vak wordt niet zozeer geïllustreerd, maar getoond.

 

Deze beelden vragen om bekeken te worden. Misschien is het zinvol om hier een onderscheid te maken tussen ‘zien’ en ‘kijken’. We zien vaak heel veel. Ook van de leerkracht hebben we vaak alles al gezien. In dat opzicht is er niets nieuws – op de één of andere manier kennen en weten we het allemaal. Maar dit is alles zien zonder echt te kijken. Kijken betekent, de filosoof J. L. Nancy volgend, een activiteit die het mogelijk maakt dat je gegrepen wordt door iets. Je kan bijvoorbeeld een schilderij of een ander kunstwerk gezien hebben, zonder echt te kijken. En dat kijken is nodig opdat het ons iets zou kunnen zeggen, ons iets doet, ons iets toont. Op eenzelfde manier is het de bedoeling naar deze  beelden te kijken, en de beelden dus de kans te geven dat ze je iets zeggen. Opnieuw: veel heb je wellicht al gezien, al heel vaak gezien, maar dit is integendeel een uitnodiging om te kijken. En kijken vraagt om een inspanning, het vraagt om een volgehouden aandacht en aanwezigheid. Volgehouden omdat het allemaal op het eerste zicht evident en vanzelfsprekend is en wellicht snel de reactie uitlokt ‘ja, dat hebben we al gezien’. Hopelijk zorgt een volgehouden aandacht er voor dat stilaan iets van het leerkracht-zijn tot spreken komt en in het oog springt waar we vaak geen oog of oor voor hebben.

 

 

 

 

Fotomateriaal:

        

         

         

Extra foto's met commentaar (te gebruiken bij de oefeningen)

Filmmateriaal